Program Open value, nakup ali najem programske opreme na letne obroke

Microsoft OV OVS

 • Program Open Value omogoča letno obročno plačevanje. Na voljo je v treh različicah.
 • Open Value: najmanj 5 poljubnih licenc in program Software Assurance.
 • Open Value Company-wide (na ravni podjetja): cenovni popust, zajamčena cena in lažje upravljanje za stranke, ki imajo pet ali več osebnih računalnikov in želijo programsko opremo standardizirati.
 • Open Value Subscription: večja prilagodljivost z najemom licenc za omejen čas za stranke, ki imajo pet ali več osebnih računalnikov in želijo programsko opremo standardizirati.
 • Vir za stranke: pregled programa Open Value, kliknite tukaj.

UGODNOSTI/UČINKI ZA PARTNERJA: UGODNOSTI/UČINKI ZA STRANKO:
 • Ustvarite ponavljajoče se prihodke, tako da stranki ponudite letno obročno plačevanje.
 • Spodbudite stranko k nakupom programske opreme z razporeditvijo stroškov na tri leta, s čimer sprostijo denar za uvajanje programske opreme in dodatne storitve.
 • Ponudite strankam več ugodnosti programa Software Assurance kot pri drugih programih Open License - s čimer povečate priložnosti za dodatne prihodke in storitve.
 • Takojšnji dobiček je manjši, če se stranka odloči za obročno plačevanje namesto za vnaprejšnje plačilo, kot velja pri drugih programih Open License.
 • Strankam lahko ponudite storitve Information Work Solution Services, ki jih financira Microsoft.
 • Dobava stranki je preprostejša kot pri programu Open License, saj Microsoft pošlje komplete medijev neposredno stranki.
 • Možnost vključitve podružnic v pogodbo poveča količino in okrepi odnos s stranko.
 • Nižji splošni stroški kot pri programu Open License, saj lahko stranke naročajo licence na koncu meseca ali v nekaterih primerih ob vsaki obletnici svoje pogodbe.
 • Program lahko prinese precejšnje prihranke, če zajame vse računalnike z eno od polnih Microsoftovih platform.
 • Strankam lahko pomagate v čim večji meri izkoristiti njihove tehnološke naložbe.
 • Stranka lahko stroške licenciranja razporedi v tri letna plačila.
 • Za vso naročeno programsko opremo so vključeni mediji.
 • Vključen je program Software Assurance, s čimer stranke pridobijo dostop do najnovejših tehnologij ter dodatno podporo in orodja za večjo storilnost.
 • Povečajte vrednost licenc na največjo mero z dodatnimi storitvami, kot so pravica do uporabe na domu (program Home Use), spletno izobraževanje E-Learning, kuponi za izobraževanje in naročnina
  na TechNet.
 • Spremljajte licenc in transakcije prek spletnega
  mesta Microsoft Volume Licensing Services.
 • Strankam, ki želijo ugodnosti povezane s
  standardizacijo njihovih namizij, ponudite program
  glede na raven podjetja ali najem licenc.
 • Možnost vključitve podružnic z istega področja (EU)
  poveča ekonomičnost obsega in zmanjša splošne
  stroške.
 • Možnost najema (naročnine) programske opreme
  namesto nakupa zmanjša začetne stroške in
  omogoča zmanjšanje števila licenc, če se število
  računalnikov stranke zmanjša.

Poglejte najnovejšo Microsoft akcijsko ponudbo!