Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO)

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo OEEO brezplačno oddate v zbiralnico pri nas, na naslovu Asbis d.o.o., Brodišče 15, 1236 Trzin, pri izvajalcih javnih služb (IJS) in zbiralnicah družbe SLOPAK d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO.

 • Fizične osebe - gospodinjstva:   
      - brezplačna oddaja distributerju Asbis d.o.o (staro za novo)
      - brezplačna oddaja v trgovinah, kjer je bilo blago kupljeno
      - brezplačna oddaja IJS (komunala)

 

 • Pravne osebe – podjetja:           
      - brezplačna oddaja v zbirnih centrih IJS ali pri distributerju Asbis d.o.o. 
      - lastna dostava v zbirne centre Slopak d.o.o.

 

Seznam zbirnih mest družbe Slopak si lahko ogledate na povezavi: https://www.slopak.si/zbirni_centri_in_reciklaza