Proces zaposlovanja

Naš namen skozi proces zaposlovanja je, ne samo dobiti celotno sliko vašega znanja, izkušenj in spretnosti, temveč vam s pomočjo izbirnega postopka zagotovimo tudi informacije o podjetju in oglaševanem prostem delovnem mestu. S tem dobite boljši vpogled v naš način dela in v to kakšne so odgovornosti za delo za katerega ste se prijavili.

Verjamemo, da je proces zaposlovanja uspešen le, če imamo zadovoljnega zaposlenega in zadovoljnega delodajalca. V skladu s to idejo, je naš cilj vzpostaviti odprt in pošten dialog s kandidatom v izbirnem postopku. Pomembno nam je tudi, da vsi kandidati pravočasno prejmejo informacijo o statusu prijave, tako da lahko pričakujete odgovor HR službe v najkrajšem možnem času.

Postopek zaposlovanja običajno poteka v 6-ih korakih:

 *Odvisno od zahtev oglaševanega delovnega mesta, se lahko nekateri koraki v samem postopku zaposlovanja prilagodijo

 

1. Telefonski razgovor

Na podlagi pregledanih življenjepisov se odločimo s katerimi kandidati bomo opravili telefonski razgovor. To je prvi korak v izbirnem postopku. Pomembno je, da na pregleden in jedrnat način v življenjepisu poudarite delovne izkušnje, strokovne uspehe in spretnosti, ki so pomembne za položaj, ki ga iščemo. Eden od priporočljivih formatov za življenjepis je “Europass”.Cilj telefonskega razgovora z vodjo kadrovske službe je medsebojno spoznavanje, razgovor o delovnih izkušnjah, dosežkih in motivaciji za delo v ASBIS-u. Kandidat bo imel tudi možnost, da izve več o delovnem mestu in naši organizacijski kulturi.

2. DISC vprašalnik

Kandidati, ki jih povabimo na sestanek in razgovor z vodstvom, kot drugi korak v izbirnem postopku, bodo izpolnili spletni osebni vprašalnik, tako imenovani DISC profil. Vprašalnik DISC nam pomaga določiti optimalno združljivost osebe z oglaševanim delovnim mestom.

3. Izbirni razgovor

Namen izbirnega razgovora z neposredno nadrejenim vodjo za oglaševano delovno mesto (in po potrebi vodjo kadrovske službe), je razumeti ali so vaše kompetence, vrednote in preference v skladu s potrebami položaja, za katerega se prijavljate. Med razgovorom lahko pričakujete vprašanja, ki bodo preverila raven vašega strokovnega znanja, kot tudi tako imenovana značajska vprašanja, s katerimi na podlagi preverjanja najpomembnejših lastnosti oglaševanega delovnega mesta želimo ugotoviti, kako se srečujete s situacijami, podobnimi tistim, s katerimi se boste srečali na novem delovnem mestu.

4. Strokovni test

Vrsta strokovnega preizkusa, kot tudi oblika (pisno ali ustno), je odvisna od objavljenega delovnega položaja. V nekaterih primerih se lahko opravi strokovni preizkus s pomočjo intervjuja (npr. Komunikacija v angleškem jeziku). V drugih primerih pa se strokovni test šteje v smislu relavantnih nalog v Excelu ali kako drugače, odvisno od položaja.

  4. Končni razgovor

Kandidati, ki smo jih ocenili, da se najbolje ujemajo z oglaševanim delovnim mestom, hkrati z izkušnjami, znanjem in spretnostmi, bodo povabljeni na končni razgovor. Odvisno od ravni in vrste položaja je pogosto potrebno opraviti končni razgovor z ljudmi na osrednjih položajih (regionalno ali globalno). Ponavadi so to skype intervjuji v angleščini.

  5. Ponudba

Kandidat, ki najbolj utreza zahtevam za delovno mesto, bo dobil ponudbo za zaposlovanje.

 

Za vsa dodatna vprašanja o oglaševanih pozicijah in samemu procesu zaposlovanja, prosimo pošljite e-mail Jagodi Mažuran, vodji HR-a za Adriatic regijo, na jmazuran@asbis.hr

ASBIS vse podatke o kandidatih, prejetih med izbirnim postopkom, obdeluje v skladu z Uredbo EU o splošnih podatkih o varstvu podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation).